Specjalne krzesła ewakuacyjne

W budynkach naszego Uniwersytetu pojawił się sprzęt, którego nigdy nie chcielibyśmy używać, ale który może ocalić życie. Są to krzesła ewakuacyjne, które są przydatne w przypadku braku możliwości korzystania z wind i konieczności udzielenia pomocy osobom, które nie poruszają się samodzielnie. Krzesła można łatwo odnaleźć dzięki specjalnemu oznaczeniu.

Oznaczenie umiejscowienia wózka ewakuacyjnego

Zapewniają one szybką, łatwą i bezpieczną ewakuację osób niepełnosprawnych lub rannych w sytuacjach awaryjnych i zagrażających życiu lub zdrowiu. Kiedy jedyną drogą ewakuacji pozostają schody, krzesła ewakuacyjne są najlepszym rozwiązaniem m.in. dla osób z niepełnosprawnościami ruchu i wzroku oraz dla innych osób poszkodowanych i wymagających pomocy, kiedy jedyną drogą ewakuacji pozostają schody.

Krzesła ewakuacyjne na Uczelni to kolejna inicjatywa Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami zrealizowana w celu zwiększenia dostępności i zagwarantowania bezpieczeństwa osobom z niepełnosprawnościami.