Szkolenia z dostępności cyfrowej

Bezpłatne szkolenie dotyczące tworzenia treści, projektowania i programowania stron internetowych i aplikacji mobilnych dostępnych cyfrowo.  

Serwis Rzeczpospolitej Polskiej www.gov.pl regularnie szkoli w tym zakresie pracowników podmiotów publicznych oraz wszystkich zainteresowanych tematem.

Szkolenia wynikają z ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Forma i czas trwania szkoleń

Szkolenie w formie zdalnej. Mają one formę wykładów, z możliwością zadawania pytań trenerowi.

Szkolenie odbędzie się w godzinach 9:00 – 12:00.

Szkolenia zaplanowane w 2022 r.