Uniwersytet dostępny

Warto wspomnieć, iż Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami powstało dzięki realizacji przez Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie (UJD) projektu: “Uniwersytet dostępny. Program wsparcia zmian organizacyjnych i podnoszenia kompetencji kadry z zakresu niepełnosprawności w UJD”.
Projekt jest realizowany z Funduszy Europejskich.

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami UJD, wprowadzenie zmian organizacyjnych oraz podnoszenie świadomości i kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności.

Jest to niewątpliwy sukces naszej Uczelni, gdyż projekt zajął pierwsze miejsce na liście rankingowej otrzymując maksymalną liczbę punktów. Do konkursu zgłosiło się 108 uczelni, z czego 85 otrzymało finansowanie.

Kwota dofinansowania z projektu: 3 888 772,42 zł

Więcej informacji na temat wygranej w konkursie można przeczytać w aktualnościach na głównej stronie Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.