Jak uzyskać adaptację procesu kształcenia?

Wszystkim studentom i doktorantom z niepełnosprawnościami, którzy chcą uzyskać adaptacje procesu kształcenia w roku akademickiego 2021/2022, przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr R021.1.19.2021 Rektora Uniwersytetu, należy zgłosić się do Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami UJD (dalej: BON) oraz dopełnić wszelkich formalności najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem semestru – do dnia 31 sierpnia 2021 r.. Wszelkie informacje można uzyskać osobiście w BON pod adresem: Waszyngtona 4/8 pokój 29, lub telefonicznie pod numerem telefonu: 34 378 43 04. Można też swoje zgłoszenie przesłać mailem: bon@ujd.edu.pl. Doradcy edukacyjni udzielą wszelkich wyjaśnień i dopasują adaptacje do indywidualnych potrzeb i uwarunkowań wynikających niepełnosprawności lub obecnego stanu zdrowia, które mogą mieć wpływ na proces kształcenia i prowadzenie badań naukowych.

Adaptacje procesu kształcenia przysługują studentom i doktorantom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, jak też osobom znajdującym się w trudnej sytuacji zdrowotnej. Adaptacje mają zastosowanie do wszystkich form i kierunków studiów.  Warto przyjść do BON i zapoznać się z ofertą możliwych adaptacji. Pozwali to na lepsze rozeznanie własnych potrzeb i wybór odpowiedniej formy wsparcia. Konsultacje odbywają się w warunkach zapewniających dyskrecję. Wszelkie informacje przekazywane przez studentów podlegają zasadzie poufności.

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie wniosku o przyznanie wsparcia dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami oraz osób w szczególnej sytuacji zdrowotnej.

Zapraszamy również do zapoznania się z innymi dokumentami i formularzami dostępnymi w zakładce Druki do pobrania.