Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ABSOLWENT-PRACA-STABILIZACJA

Serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów ostatniego roku studiów lub absolwentów.

Kompleksowe wsparcie studentów z niepełnosprawnościami ostatniego roku oraz absolwentów szkół wyższych w wejściu na rynek pracy.

GRUPA DOCELOWA
Osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które na dzień przystąpienia do projektu pozostają bez zatrudnienia i są absolwentami szkoły wyższej (do 5 lat od ukończenia) lub realizują ostatni rok nauki w szkole wyższej.

I etap: od 01.10.2019 r. do 30.09.2021 r.
II etap: od 01.10.2021 r. do 30.09.2023 r.

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE:
tel. 505 104 445
tel. 782 283 470

Źródło i więcej informacji: http://www.stowarzyszenie-klucz.pl/projekt-wspol%EF%AC%81nansowany-ze-srodkow-panstwowego-funduszu-rehabilitacji-osob-niepelnosprawnych-absolwent-praca-stabilizacja/