Druki do pobrania

Poniżej pliki do pobrania, celem uzyskania wsparcia Pełnomocnika Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami w adaptacji procesu kształcenia.

Pliki do pobrania:
Wniosek o przyznanie wsparcia dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami oraz osób w szczególnej sytuacji zdrowotnej (.pdf, 136KB)

Wniosek w sprawie wypożyczenia sprzętu będącego na stanie UJD (.pdf, 167KB)

Upoważnienie do wypożyczenia sprzętu specjalistycznego (.pdf, 127 KB)

Wniosek studenta / doktoranta z niepełnosprawnościami o przyznanie asystenta osobistego (AON) / tłumacza języka migowego (TJM)* (.pdf, 181 KB)

Zgłoszenie na asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnościami (dalej: AON) / tłumacza języka migowego (dalej: TJM) (.pdf, 274 KB)