Międzywydziałowe Koło Naukowe Osób z Niepełnosprawnościami

Członkiem koła może zostać każdy student i doktorant naszego Uniwersytetu. Mogą to być zarówno osoby zdrowe jak i osoby z różnymi dysfunkcjami. Celem naszego działania będzie wymiana myśli, poglądów oraz doświadczeń naukowych dotyczących szeroko pojętego funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami na uczelniach wyższych, szerokiego spektrum problemów, z którymi mają do czynienia w codziennym życiu.
Chcemy zapewnić optymalną integrację studentów z niepełnosprawnościami ze środowiskiem akademickim oraz ich aktywizację i rozwój osobisty. Chcemy pomóc w rozwiązywaniu ich indywidualnych, codziennych problemów, a także udzielić im wszelkiej pomocy naukowej.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych członkostwem w „Międzywydziałowym Kole Naukowym Osób z Niepełnosprawnościami” do współpracy.

Prosimy o kontakt:
Dagmara Rosa

tel.: 603 098 160
e-mail: dagmaraar@wp.pl