Jesteś tutaj:

Kategoria: Szkolenia

Rozwój polityki społecznej sprawia, że działania na rzecz godnego życia obywateli stają się coraz powszechniejsze i docierają do obszarów życia publicznego dotąd pomijanych, a czasem wręcz dyskryminowanych. Szczególne miejsce w społeczeństwie należne jest grupom społecznym, które z racji swoich indywidualnych cech i szeroko rozumianych
uwarunkowań, mogą być narażone na jakikolwiek przejaw dyskryminacji, należą do nich zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe z niepełnosprawnościami, osoby mające problemy ze zdrowiem psychicznym oraz osoby starsze. Tym właśnie grupom społecznym dedykowany jest proces deinstytucjonalizacji, o którym chcemy rozmawiać podczas Seminarium: ,,Niepełnosprawność a deinstytucjonalizacja”, na które serdecznie zapraszamy.

Seminarium odbędzie się 15.11.2022 r.
w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza
w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, sala 121
Auditorium Maximum, w godzinach 10:30-14:30.

Organizatorem Seminarium jest Katedra Polityki Społecznej, Pracy Socjalnej i Turystyki UJD, Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami wraz z Biurem ds. Osób z Niepełnosprawnościami UJD oraz Stowarzyszenie Pracy
Socjalnej Auxilio Venire.

Ramowy program Seminarium
,,Niepełnosprawność a deinstytucjonalizacja”

10:30 – 11:00
Powitanie uczestników oraz prelegentów Seminarium i przedstawienie jego przebiegu – dr Mariola Mirowska, prof. UJD – Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami.
Uroczyste otwarcie – JM Rektor prof. dr hab. Anna Wypych – Gawrońska, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
11:00 – 11:30
Wykład wprowadzający – Charakterystyka usług społecznych – dr hab. Jerzy Krzyszkowski, prof. UJD
11:30 – 11:50
Przerwa kawowa
11:50 – 14:00
Panel ekspercki „Usługi społeczne – nowa jakość życia osób z niepełnosprawnościami”. Moderator dr hab. Jerzy Krzyszkowski, prof. UJD
Goście panelu:

 • Obszar polityki społecznej – Justyna Pawlak – dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, dr Ryszard Majer, prof. UJD, senator RP, przedstawiciel Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
 • Obszar zdrowia – Ilona Nawara-Malik zastępca dyrektora Wydziału Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
 • Obszar edukacji – dr Mariola Mirowska, prof. UJD – Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami.
 • Obszar wymiaru sprawiedliwości – Rafał Olszewski Sędzia Sądu Okręgowego, Prezes Sądu Okręgowego w Częstochowie.
 • Obszar wsparcia instytucjonalnego – Sebastian Szymonik -Dyrektor Generalny PFRON, Małgorzata Radziszewska – pełnomocnik Prezesa Zarządu PFRON
 • Obszar orqanizacji NGO – Paweł Bilski, prezes Fundacji Oczami Brata.

14:00-14:30
Dyskusja, podsumowanie i wnioski.

Podczas Seminarium odbywać się będą imprezy towarzyszące:

 • Dzień Otwarty Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami – wystawa sprzętu
  specjalistycznego dla osób z niepełnosprawnościami.
  Oferta wsparcia studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami.
 • Forum Senioralne – prezentacja wytworów/ produktów organizacji senioralnych.
 • Dzień Pracownika Socjalnego.

Serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów ostatniego roku studiów lub absolwentów.

Kompleksowe wsparcie studentów z niepełnosprawnościami ostatniego roku oraz absolwentów szkół wyższych w wejściu na rynek pracy.

GRUPA DOCELOWA
Osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które na dzień przystąpienia do projektu pozostają bez zatrudnienia i są absolwentami szkoły wyższej (do 5 lat od ukończenia) lub realizują ostatni rok nauki w szkole wyższej.

I etap: od 01.10.2019 r. do 30.09.2021 r.
II etap: od 01.10.2021 r. do 30.09.2023 r.

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE:
tel. 505 104 445
tel. 782 283 470

Źródło i więcej informacji: http://www.stowarzyszenie-klucz.pl/projekt-wspol%EF%AC%81nansowany-ze-srodkow-panstwowego-funduszu-rehabilitacji-osob-niepelnosprawnych-absolwent-praca-stabilizacja/

Lęk jest jednym z najbardziej nieprzyjemnych stanów emocjonalnych, który najczęściej pojawia się w sytuacji spodziewanego niepowodzenia lub zagrożenia. Towarzyszą mu różnorodne dolegliwości natury somatycznej, takie jak: przyśpieszone bicie serca, trudności z oddychaniem, wzmożona potliwość. Lęk jest stanem powszechnie przeżywanym i towarzyszącym nam w sytuacjach trudnych. Może stać się zjawiskiem zakłócającym codzienne funkcjonowanie, gdy jego natężenie jest zbyt duże lub wydłuża się czas jego przeżywania bądź, gdy pojawia się w sytuacjach niestanowiących obiektywnego zagrożenia. Poniżej zamieszczamy kilka propozycji książek, które mogą być pomocne w radzeniu sobie z doświadczanym lękiem:

– Padesky, Ch. A., Greenberger D. (2004). Umysł ponad nastrojem. Zmień nastrój poprzez zmianę sposobu myślenia. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
– Bourne E. J. (2011). Lęk i fobia. Praktyczny podręcznik dla osób z zaburzeniami lękowymi. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
– Wells A. (2010). Terapia poznawcza zaburzeń lękowych. Praktyczny podręcznik i przewodnik po teorii. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
– Clark D. A., Beck A. T. (2018). Zaburzenia lękowe. Podręcznik z ćwiczeniami opartymi na terapii poznawczo-bahawioralnej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
– Minden, J. (2021). Ty tu rządzisz. Jak ujarzmić lęk i przestać się zamartwiać. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Serwis www.gov.pl prowadzi bezpłatne szkolenia dotyczące tworzenia treści, projektowania i programowania stron internetowych i aplikacji mobilnych dostępnych cyfrowo.  

Prowadzone są regularne szkolenia w tym zakresie pracowników podmiotów publicznych oraz wszystkich zainteresowanych tematem.

Szkolenia wynikają z ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Forma i czas trwania szkoleń

Forma szkoleń jest przeprowadzana tylko zdalnie. Mają one formę wykładów, z możliwością zadawania pytań trenerowi. Szkolenia odbywają w godzinach 9:00 – 12:00.

Szkolenia zaplanowane w 2022 r.

 • 10 maja – Tworzenie dostępnych cyfrowo stron internetowych Kliknij 10 maja, aby dołączyć do szkolenia
 • 14 czerwca – Tworzenie dostępnych cyfrowo treści w mediach społecznościowych
 • 13 września – Zarządzanie dostępnością cyfrową w podmiocie publicznym i organizacji
 • 11 października – Dostępność cyfrowa treści graficznych i multimediów
 • 8 listopada – Tworzenie dostępnych cyfrowo dokumentów
 • 13 grudnia – Zrozumiałość i prosty język

Weź udział w szkoleniu!

Procedura została uproszczona i nie trzeba się wcześniej rejestrować na szkolenie.
Szkolenia odbywają się za pośrednictwem narzędzia MS Teams (wersja przeglądarkowa tego narzędzia lub aplikacja MS Teams).
Organizator zapewnia szczególne formy wsparcia lub przygotowania materiałów w określonej formie. Aby zapewnić takie dostosowanie poinformuj Go o tym co najmniej 2 tygodnie przed szkoleniem.

Zapraszamy także na Dostępne środy

W ostatnią środę każdego miesiąca, on-line, od 12:00 do 13:30 rozmawiamy o dostępności cyfrowej i odpowiadamy na pytania zadawane na żywo.
Spotkanie prowadzi jeden z naszych specjalistów ds. dostępności cyfrowej. Pytanie można zadać głosowo lub na czacie. Szczegóły i terminy najbliższych Dostępnych śród.

źródło: gov.pl

Źródło: www.gov.pl, Serwis Rzeczpospolitej Polskiej, Dostępność cyfrowa

Zadanie współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Celem warsztatów jest nauka samodzielnego prowadzenia jachtu przez osobę niepełnosprawną.
Warsztaty są całkowicie bezpłatne dla uczestników: 

zakwaterowanie w pokojach 2-3-4 osobowych z łazienkami, wyżywienie całodzienne, sprzęt żeglarski, instruktorzy, pomoce naukowe.

Organizatorem Warsztatów jest Mazurska Szkoła Żeglarstwa,
Miejsce:
Oczy Mazur – Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej
11–500 Giżycko, ul. Moniuszki 24,
tel. 87 428 58 98
www.oczymazur.pl

Terminy:

 1. 29 maja – 11 czerwca 2022 r.
 2. 13 czerwca – 26 czerwca 2022 r.
 3. 5 lipca – 18 lipca 2022 r.
 4. 20 lipca – 2 sierpnia 2022 r.
 5. 4 sierpnia – 17 sierpnia 2022 r.
 6. 19 sierpnia – 1 września 2022 r.
 7. 13 września – 26 września 2022 r.

Wszystkie warsztaty kończą się egzaminami na patent żeglarza jachtowego.

Aby zakwalifikować się do udziału w warsztatach należy:

 • mieć ukończone 18 lat
 • posiadać orzeczenie o niepełnosprawności
 • przesłać pocztą tradycyjną (nie elektroniczną) określone w Regulaminie dokumenty

Ostatecznego wyboru uczestników dokonuje komisja kwalifikacyjna.

Po potwierdzeniu przez organizatorów wpisania na listę uczestników należy natychmiast wpłacić na konto
Mazurskiej Szkoły Żeglarstwa nr 67 1240 5787 1111 0000 5759 0503 kaucję w wysokości 250 zł.
Kaucja będzie zwrócona do rąk uczestnika w dniu zakończenia Warsztatów.

ILOŚĆ MIEJSC NA WARSZTATACH OGRANICZONA!!!
Pierwszeństwo w przyjęciu na warsztaty mają:
1) osoby z małych miejscowości,
2) osoby nie korzystające dotychczas z takiego dofinansowania.

 O przyjęciu uczestnika na Warsztaty decyduje:

1. kompletność dokumentów i staranność wypełnienia

ANKIETY – ZGŁOSZENIA oraz ANKIETY – BENEFICJENTA

Ankiety należy wypełnić pismem drukowanym.
Ankiety bez wypełnionych wszystkich pól nie będą rozpatrywane.

 2. terminowość wpłacenia kaucji.

Uczestnicy Warsztatów są zobowiązani przestrzegać Regulaminu
Dodatkowe informacje: tel. 87 428 58 9887 428 59 71667 666  219
e-mail: msz@msz.org.pl;  biuro@oczymazur.pl 

źródło informacji: msz.org.pl

Logotyp Krakowskich Dni Integracji. Na żółtym tle okrąg a w nim ręce wokół obrysu okręgu stykające się palcami, za okręgiem napis 14 KRAKOWSKIE DNI INTEGRACJI 25-29 kwietnia 2022 r.

Zespół Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami UEK (główny koordynator) wraz z uczelniami będącymi w Porozumieniu Krakowskim oraz z Urzędem Miasta Krakowa, serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w XIV Krakowskich Dniach Integracji (KDI), które odbędzie się w dniach 25-29 kwietnia 2022 r.

Przewidziane są liczne szkolenia, warsztaty, spotkania o charakterze edukacyjnym, integracyjnym, a także relaksacyjnym.

Większość organizowanych wydarzeń w ramach KDI odbywa się w formule online.

Szczegółowy plan tegorocznej edycji KDI wraz z linkami i wszelkimi
aktualizacjami.

Zachęcamy serdecznie do udziału w konferencji „10 lat dostępności cyfrowej w Polsce” organizowanej przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w dniu 12 kwietnia 2022 r.

Wydarzenie w formie zdalnej na platformie Ms Teams odbędzie się 12 kwietnia 2022 r. w godzinach 9:00-15:00.

Link do spotkania.

Do góry