Weź udział w projekcie ADD@ME

Polski Związek Niewidomych: Weź udział w projekcie ADD@ME

Jesteś osobą niewidomą lub słabowidzącą w wieku 18−30 lat i chcesz wziąć udział w międzynarodowym przedsięwzięciu? Projekt ADD@ME czeka na Ciebie!

Działanie Ambasadorzy Różnorodności i nie-Dyskryminacji @ nowe Metody Edukacji nieformalnej (Ambassadors of Diversity and non-Discrimination @ new Methods in non-formal Education) realizowane jest ze środków programu Erasmus plus, a jego liderem jest Włoski Związek Niewidomych i Słabowidzących (okręg we Florencji). Partnerami projektu są: Polski Związek Niewidomych, Fundacja Docete Omnes (Hiszpania), VIEWS International (Belgia), OFENSIVA TINERILOR ASOCIATIA (Rumunia), PANEPISTIMIO THESSALIAS (Grecja). Projekt trwa już od listopada 2020 r., a zakończy się 31.10.2022 r.

W ramach inicjatywy zaplanowano jedno− lub dwudniowe szkolenie dla 15 młodych osób z dysfunkcją narządu wzroku w wieku 18−30 lat. Wydarzenie ma na celu przygotować do przeprowadzenia warsztatów podnoszących świadomość społeczną na temat problemów związanych z niepełnosprawnością narządu wzroku.

Co więcej, spośród uczestników zostanie wybranych pięć osób znających język angielski, które w dniach 15−21 maja 2022 r. wyjadą do Belgii, do Liège. Tam wezmą udział w szkoleniu, które przybliży im, jak skutecznie wykorzystać opracowaną w ramach projektu aplikację mobilną oraz quizową grę online. Narzędzia te stworzono, aby służyły jako pomoce edukacyjne.

W Belgii spotkają się osoby z Grecji, Belgii, Hiszpanii, Polski, Rumunii i Włoch, czyli wszystkich państw biorących udział w przedsięwzięciu. Uczestnicy, decydując się na udział w ADD@ME, będą zobowiązani do przeprowadzenia dwu− lub trzygodzinnych warsztatów dla społeczności lokalnej (grupa dwunastoosobowa), których celem będzie podnoszenie świadomości na temat problematyki niepełnosprawności narządu wzroku.

Osoby zainteresowane udziałem w przedsięwzięciu mogą uzyskać więcej informacji na jego temat, kontaktując się telefonicznie (nr tel. 22 887 62 70) lub mailowo (e-mail: alemanczyk@pzn.org.pl). Zgłoszenia przyjmowane są do 31 stycznia 2022 r.

Źródło: https://pzn.org.pl/wez-udzial-w-projekcie-addme/