Nabór na szkolenia

Rozpoczynamy nabór na szkolenia organizowane przez Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami w dniach 24-25 października 2022 roku („Podniesienie świadomości i wiedzy nt. autyzmu w środowisku akademickim”) oraz 8-9 grudnia 2022 roku („Podniesienie świadomości w zakresie zaburzeń psychicznych w środowisku akademickim”). Szkolenia przewidziane są zarówno dla pracowników, jak i studentów UJD.

Ramowy wykaz zagadnień objętych szkoleniami przekazujemy w załącznikach.

Dysponujemy 40 miejscami na każde ze szkoleń; można zgłosić się na oba szkolenia.

Nabór zakończy się w dniu 20.10.2022 roku (o udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń).

Pierwszy dzień szkolenia będzie obejmował wspólną dla wszystkich uczestników część teoretyczną (wykładową), natomiast w drugim dniu przewidziane są dwa równoległe warsztaty szkoleniowe (osobno dla kadry akademickiej i dla studentów). Szkolenia będą się odbywać w godzinach 9.00 – 14.00 lub 10.00 – 15.00, w zależności od dostępności sal w budynku głównym UJD przy ul. Waszyngtona 4/8.

Bardzo prosimy o rozpowszechnienie informacji między pracownikami i studentami Wydziału oraz o zgłaszanie się do udziału w szkoleniach poprzez wpisanie wymaganych danych do załączonej tabelki i przesłanie jej na adres: bon@ujd.edu.pl

Załączniki: