Ankieta dla studentów z niepełnosprawnościami

Szanowni Państwo

Udostępniamy link do ankiety dla studentów z niepełnosprawnościami ostatniego roku studiów oraz absolwentom Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, którzy potencjalnie mogą być zainteresowani pomocą w aktywnym poszukiwaniu pracy i uzyskaniu stabilnego zatrudnienia wraz z bezpłatnym wsparciem w zakresie m.in. certyfikowanych szkoleń zawodowych.

Ankieta ma na celu pozyskanie informacji do realizacji projektu Absolwent planowanego projektu realizowanego przez PFRON dlatego też każda opinia potencjalnego kandydata będzie cenna do opracowania projektu odpowiadającego potrzebom obecnym lub przyszłym absolwentom z niepełnosprawnością z woj. śląskiego.

Należy nadmienić, że obecnie realizowany jest projekt Razem w przyszłość w ramach działania 1.5 PO WER, w którym także oferowana jest pomoc w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Link do ankiety