Program “Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wyższego wykształcenia

logotyp z napisem aktywny samorząd, obok ikona graficzna z osobą na wózku na tle obrysu Polski

10 października 2022 r. upływa termin składania wniosków dotyczących Modułu II programu „Aktywny samorząd” – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Program skierowany jest do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi. Moduł II pozwala na uzyskanie dofinansowania ze środków PFRON, które ma stanowić pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Wnioski o dofinansowanie powinny być składane za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (SOW). Dzięki SOW zrobią to Państwo bez wychodzenia z domu, bez barier oraz zbędnych kolejek.

Aby złożyć wniosek za pośrednictwem SOW należy:

  • zarejestrować się na Platformie SOW (System Obsługi Wsparcia Finansowego ze środków PFRON) – https://sow.pfron.org.pl
  • posiadać adres poczty elektronicznej,
  • posiadać profil zaufany ePUAP (darmowy) – https://pz.gov.pl/pz/index lub  https://obywatel.gov.pl/czym-jest-epuap (dostępny również w bankowości elektronicznej większości banków) lub posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny (płatny).

W przypadku braku możliwości złożenia wniosku za pomocą platformy SOW, wnioski mogą być również składane w formie papierowej. W takiej sytuacji wniosek należy złożyć osobiście lub wysłać pocztąna adres:

Sekcja Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

Aleja Niepodległości 20/22 , 42-216 Częstochowa
tel. 34 363 18 19

Treść pochodzi z serwisu internetowego: mops.czestochowa.pl