Seminarium “Niepełnosprawność a deinstytucjonalizacja”

Rozwój polityki społecznej sprawia, że działania na rzecz godnego życia obywateli stają się coraz powszechniejsze i docierają do obszarów życia publicznego dotąd pomijanych, a czasem wręcz dyskryminowanych. Szczególne miejsce w społeczeństwie należne jest grupom społecznym, które z racji swoich indywidualnych cech i szeroko rozumianych
uwarunkowań, mogą być narażone na jakikolwiek przejaw dyskryminacji, należą do nich zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe z niepełnosprawnościami, osoby mające problemy ze zdrowiem psychicznym oraz osoby starsze. Tym właśnie grupom społecznym dedykowany jest proces deinstytucjonalizacji, o którym chcemy rozmawiać podczas Seminarium: ,,Niepełnosprawność a deinstytucjonalizacja”, na które serdecznie zapraszamy.

Seminarium odbędzie się 15.11.2022 r.
w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza
w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, sala 121
Auditorium Maximum, w godzinach 10:30-14:30.

Organizatorem Seminarium jest Katedra Polityki Społecznej, Pracy Socjalnej i Turystyki UJD, Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami wraz z Biurem ds. Osób z Niepełnosprawnościami UJD oraz Stowarzyszenie Pracy
Socjalnej Auxilio Venire.

Ramowy program Seminarium
,,Niepełnosprawność a deinstytucjonalizacja”

10:30 – 11:00
Powitanie uczestników oraz prelegentów Seminarium i przedstawienie jego przebiegu – dr Mariola Mirowska, prof. UJD – Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami.
Uroczyste otwarcie – JM Rektor prof. dr hab. Anna Wypych – Gawrońska, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
11:00 – 11:30
Wykład wprowadzający – Charakterystyka usług społecznych – dr hab. Jerzy Krzyszkowski, prof. UJD
11:30 – 11:50
Przerwa kawowa
11:50 – 14:00
Panel ekspercki „Usługi społeczne – nowa jakość życia osób z niepełnosprawnościami”. Moderator dr hab. Jerzy Krzyszkowski, prof. UJD
Goście panelu:

 • Obszar polityki społecznej – Justyna Pawlak – dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, dr Ryszard Majer, prof. UJD, senator RP, przedstawiciel Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
 • Obszar zdrowia – Ilona Nawara-Malik zastępca dyrektora Wydziału Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
 • Obszar edukacji – dr Mariola Mirowska, prof. UJD – Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami.
 • Obszar wymiaru sprawiedliwości – Rafał Olszewski Sędzia Sądu Okręgowego, Prezes Sądu Okręgowego w Częstochowie.
 • Obszar wsparcia instytucjonalnego – Sebastian Szymonik -Dyrektor Generalny PFRON, Małgorzata Radziszewska – pełnomocnik Prezesa Zarządu PFRON
 • Obszar orqanizacji NGO – Paweł Bilski, prezes Fundacji Oczami Brata.

14:00-14:30
Dyskusja, podsumowanie i wnioski.

Podczas Seminarium odbywać się będą imprezy towarzyszące:

 • Dzień Otwarty Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami – wystawa sprzętu
  specjalistycznego dla osób z niepełnosprawnościami.
  Oferta wsparcia studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami.
 • Forum Senioralne – prezentacja wytworów/ produktów organizacji senioralnych.
 • Dzień Pracownika Socjalnego.