Zaproszenie na Seminarium Naukowe

Katedra Polityki Społecznej, Pracy Socjalnej i Turystyki
Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie,
Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami
w partnerstwie z Samorządami i Organizacjami Pozarządowymi Ziemi Częstochowskiej

Zapraszają do udziału w Seminarium Naukowym zorganizowanym z okazji

Dnia Pracownika Socjalnego 2021


Ziemia Częstochowska strategie i kierunki rozwoju lokalnych społeczności – usługi społeczne jako wyzwanie


22 listopada, poniedziałek godz. 11.00, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, aula Auditorium Maximum, ul. Waszyngtona 4/8

Program Ramowy:

  • Uroczyste rozpoczęcie seminarium i wystąpienia zaproszonych gości,
  • Wykład inauguracyjny – Paweł Wdówik, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Pełnomocnik rządu ds. Osób Niepełnosprawnych,
  • Prezentacja rozwoju usług społecznych w środowisku akademickim,
  • Prezentacja rozwoju usług społecznych przez samorządy lokalne,
  • Prezentacja rozwoju usług społecznych przez organizacje pozarządowe,
  • Podsumowanie seminarium i zaproszenie na poczęstunek.

Uwaga:
Podczas seminarium zachowany zostanie reżim sanitarny: prosimy o pozostawanie w maseczkach i zajmowanie miejsc na sali zachowując stosowne odstępy.