XIV Krakowskie Dni Integracji (KDI)

Logotyp Krakowskich Dni Integracji. Na żółtym tle okrąg a w nim ręce wokół obrysu okręgu stykające się palcami, za okręgiem napis 14 KRAKOWSKIE DNI INTEGRACJI 25-29 kwietnia 2022 r.

Zespół Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami UEK (główny koordynator) wraz z uczelniami będącymi w Porozumieniu Krakowskim oraz z Urzędem Miasta Krakowa, serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w XIV Krakowskich Dniach Integracji (KDI), które odbędzie się w dniach 25-29 kwietnia 2022 r.

Przewidziane są liczne szkolenia, warsztaty, spotkania o charakterze edukacyjnym, integracyjnym, a także relaksacyjnym.

Większość organizowanych wydarzeń w ramach KDI odbywa się w formule online.

Szczegółowy plan tegorocznej edycji KDI wraz z linkami i wszelkimi
aktualizacjami.