Program „Samodzielność-Aktywność-Mobilność”

Program „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” realizowany przez samorządy powiatowe we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  

Szczególną uwagę zwracamy na moduł „Mieszkanie dla Absolwenta”

„Mieszkanie dla Absolwenta” to program skierowany do osób z niepełnosprawnością, które kończą edukację oraz pragną samodzielnie i niezależnie rozpocząć aktywność zawodową, dlatego też jesteśmy przekonani, że to właśnie na uczelniach wyższych ten program może znaleźć wielu zainteresowanych.