Jesteś tutaj:

Kategoria: Aktualności

Do 5 października należy składać wnioski dotyczące stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych. Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w Dziekanacie właściwego Wydziału. Stypendium specjalne może otrzymywać każdy student legitymujący się orzeczeniem właściwego organu o stopniu niepełnosprawności. Przy rozpatrywaniu wniosku nie bierze się pod uwagę kryterium dochodowego.

Wniosek do pobrania (.pdf, 249 kB).

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznaje się na semestr, jednak nie dłużej niż do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może być przyznane także w trakcie trwania roku akademickiego pod warunkiem dostępności środków finansowych oraz gdy orzeczenie o którym mowa w ust. 1 zostało doręczone studentowi w terminie, uniemożliwiającym złożenie wniosku w terminach o których mowa w § 4 ust. 1. Stypendium jest przyznawane wówczas od miesiąca, w którym złożono wniosek, bez możliwości wyrównania za poprzednie miesiące.

Obowiązkiem studenta jest przedłożenie kompletnego wniosku o przyznanie świadczenia wraz z wymaganymi dokumentami. Szczegółowa informacja na temat stypendiów i zapomóg dostępna jest w Dziekanatach poszczególnych Wydziałów.

Przypominamy

Przypominamy wszystkim studentom i doktorantom z niepełnosprawnościami, którzy chcą uzyskać adaptacje procesu kształcenia w roku akademickiego 2021/2022, że zgodnie z Zarządzeniem Nr R021.1.19.2021 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie (UJD), należy zgłosić się do Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami UJD oraz dopełnić wszelkich formalności najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2021 r..

Wszelkie informacje można uzyskać osobiście w BON pod adresem: Waszyngtona 4/8 pokój 29, lub telefonicznie pod numerem telefonu: 34 378 43 04. Można też swoje zgłoszenie przesłać mailem: bon@ujd.edu.pl.

Warto wspomnieć, iż Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami powstało dzięki realizacji przez Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie (UJD) projektu: “Uniwersytet dostępny. Program wsparcia zmian organizacyjnych i podnoszenia kompetencji kadry z zakresu niepełnosprawności w UJD”.
Projekt jest realizowany z Funduszy Europejskich.

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami UJD, wprowadzenie zmian organizacyjnych oraz podnoszenie świadomości i kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności.

Jest to niewątpliwy sukces naszej Uczelni, gdyż projekt zajął pierwsze miejsce na liście rankingowej otrzymując maksymalną liczbę punktów. Do konkursu zgłosiło się 108 uczelni, z czego 85 otrzymało finansowanie.

Kwota dofinansowania z projektu: 3 888 772,42 zł

Więcej informacji na temat wygranej w konkursie można przeczytać w aktualnościach na głównej stronie Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.

Jeżeli w trakcie studiów na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie (UJD) napotkacie Państwo jakiekolwiek problemy związane z sytuacją zdrowotną zapraszamy do naszego Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami (BON). Zespół BON pomoże w odnalezieniu najlepszego rozwiązania oraz przygotuje odpowiednie wsparcie wspomagające Wasz proces edukacyjny lub działalność naukową.

Ponadto zachęcamy przyszłych studentów, którzy jeszcze nie zdecydowali jaki kierunek wybrać.
Rozmowa i konsultacja ze specjalistą do spraw doradztwa edukacyjnego pomoże rozchwiać wszelkie wątpliwości i ułatwić proces podjęcia decyzji.

Drzwi wejściowe do Biura ds. osób z niepełnosprawnościami
Serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów do Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Biuro mieści się przy ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa, pok. 29 (parter)
e-mail: bon@ujd.edu.pl, tel. 34 3784 304

Więcej informacji na temat lokalizacji biura znajdziesz w zakładce Kontakt.

Uprzejmie informujemy, że w związku z epidemią Covid-19 kontakt z BON możliwy jest po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie (dalej: UJD) ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa pilnie zatrudni Specjalistę w zakresie pomocy psychologicznej w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami na stanowisko pracy w wymiarze 1 etatu.

Tutaj znajduje się więcej informacji na temat ogłoszenia o pracę dla specjalisty w zakresie pomocy psychologicznej.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  • udzielanie konsultacji psychologicznych skoncentrowanych na konstruktywnym rozwiązywaniu problemów oraz opracowywaniu planów dalszego wsparcia w codzienności edukacyjnej studentom i doktorantom z niepełnosprawnościami studiującym na UJD,
  • udzielanie porad psychologicznych m.in. w zakresie radzenia sobie ze stresem, obniżonym nastrojem, stanami lękowymi lub nieśmiałością; przeżywanymi trudnościami w relacjach; racjonalnym korzystaniem z używek; ćwiczeniem koncentracji uwagi i doskonaleniem zapamiętywania w procesie uczenia się,
  • przeprowadzanie i analiza testów psychologicznych,
  • prowadzenie stosownej dokumentacji niezbędnej dla działalności Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami w zakresie udzielanego wsparcia.
zdjęcie przedstawia dwie postacie, siedzące na fotelach i rozmawiające ze sobą

Projekt Twoja Nowa Praca realizowany jest przez Stowarzyszenie Na Rzecz Równego Dostępu do Kształcenia Twoje Nowe Możliwości z siedzibą we Wrocławiu i oddziałem w Szczecinie.  Skierowany jest do studentów lub absolwentów z orzeczeniem o niepełnosprawności z całej Polski, którzy poszukują pracy. Finansowany jest z PFRON.

W ramach projektu uczestnicy otrzymują wsparcie:

  1. Dodatek motywacyjny 400 zł przez 12 miesięcy
  2. Sfinansowanie szkoleń do kwoty 2500 zł na szkolenia zawodowe i 2500 zł na szkolenia językowe.
  3. Pomoc w znalezieniu stażu/pracy. 
  4. Wsparcie doradcy zawodowego: pomoc w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych i przygotowaniu do rozmowy o pracę itp.
  5. Wyjazd integracyjny 3 dniowy i pobyt w górach (jeżeli pandemia tego nie wykluczy).

Zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do aplikowania przez formularz rekrutacyjny dostępny na stronie: http://www.tnm.org.pl/program-absolwent/ lub pod nr telefonu: 509 702 883 i 690 173 353.

Udostępniamy Państwu ulotkę informującą o projekcie. Projekt jest aktualny do 2023 roku.
Więcej informacji pod nr telefonu 509 702 883 lub 690 173 353.

Plakat nr 1 - Twoja Nowa Praca - program absolwent, Program dla nie zatrudnionych studentów i absolwentów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności

Plakat nr 2 - Twoja Nowa Praca - program absolwent, Program dla nie zatrudnionych studentów i absolwentów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności

Dziś świętujemy 50 -rocznicę powstania Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Częstochowie, która dała początek Uniwersytetowi.

Baner reklamowy z okazji 50-lecia powstania uczelni Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. Na banerze widnieje data powstania 1971, oraz zdjęcie w tle Jana Długosza
Baner reklamowy z okazji 50-lecia powstania uczelni Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

Informacja dotycząca pięćdziesiątej rocznicy uczelni na naszym funpage

Strona internetowa poświęcona Jubileuszowi 50-lecia uczelni Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

Wszystkim studentom i doktorantom z niepełnosprawnościami, którzy chcą uzyskać adaptacje procesu kształcenia w roku akademickiego 2021/2022, przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr R021.1.19.2021 Rektora Uniwersytetu, należy zgłosić się do Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami UJD (dalej: BON) oraz dopełnić wszelkich formalności najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem semestru – do dnia 31 sierpnia 2021 r.. Wszelkie informacje można uzyskać osobiście w BON pod adresem: Waszyngtona 4/8 pokój 29, lub telefonicznie pod numerem telefonu: 34 378 43 04. Można też swoje zgłoszenie przesłać mailem: bon@ujd.edu.pl. Doradcy edukacyjni udzielą wszelkich wyjaśnień i dopasują adaptacje do indywidualnych potrzeb i uwarunkowań wynikających niepełnosprawności lub obecnego stanu zdrowia, które mogą mieć wpływ na proces kształcenia i prowadzenie badań naukowych.

Adaptacje procesu kształcenia przysługują studentom i doktorantom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, jak też osobom znajdującym się w trudnej sytuacji zdrowotnej. Adaptacje mają zastosowanie do wszystkich form i kierunków studiów.  Warto przyjść do BON i zapoznać się z ofertą możliwych adaptacji. Pozwali to na lepsze rozeznanie własnych potrzeb i wybór odpowiedniej formy wsparcia. Konsultacje odbywają się w warunkach zapewniających dyskrecję. Wszelkie informacje przekazywane przez studentów podlegają zasadzie poufności.

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie wniosku o przyznanie wsparcia dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami oraz osób w szczególnej sytuacji zdrowotnej.

Zapraszamy również do zapoznania się z innymi dokumentami i formularzami dostępnymi w zakładce Druki do pobrania.

Szkolimy się dla Was

W dniach 15-30 czerwca 2021 r. odbyło się szkolenie „Budowa zasobów cyfrowych przyjaznych studentom z niepełnosprawnościami”, skierowane do pracowników administracyjnych, redaktorów stron internetowych oraz pracowników dydaktycznych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie (dalej: UJD). Celem szkolenia było podniesienie kompetencji pracowników w zakresie tworzenia treści i materiałów dydaktycznych dla osób z niepełnosprawnościami. Podczas szkolenia pracownicy UJD zapoznali się z zasadami dostępności w tworzeniu tekstów i materiałów informacyjno-komunikacyjnych, prowadzenia procesów dydaktycznych, zamieszczania informacji na stronach internetowych Uczelni, a także zasadami przystosowania treści do odbioru na urządzeniach mobilnych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.
Dla wielu uczestników szkolenia, było to pierwsze spotkanie z zasadami tworzenia treści dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami. Szkolenie wyposażyło pracowników w wiedzę m.in. z zakresu zasad stosowania alternatywnego opisu zamieszczonych w tekście ilustracji, sposobu wprowadzenia do materiału tego opisu, jak również sprawdzenia czy materiał zawiera wymagane ułatwienia dostępu.
W szkoleniu uczestniczyło 100 pracowników UJD.
Szkolenie zostało zorganizowane przez Pełnomocnika Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami oraz Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami UJD.

Szanowni Państwo,
Mam przyjemność przedstawić projekt pn. Integracyjne Mistrzostwa Polski AZS. Jest to cykl zawodów sportowych zawierający 17 dyscyplin (boccia, strzelectwo sportowe, pływanie, szermierka, lekka atletyka, goalball, e-sport, badminton, żeglarstwo, szachy, siatkówka na siedząco, podnoszenie ciężarów, tenis stołowy, aranarciarstwo alpejskie, parasnowboard, bilard i bowling). Część z nich już się odbyła, ale zdecydowana większość jeszcze przed nami.
Najbliższe rozgrywki Integracyjnych Mistrzostw Polski AZS w pływaniu 18-20.06 odbędą się w Termach Maltańskich w Poznaniu.
W myśl idei upowszechniania sportu, chęć uczestnictwa w zawodach może zgłosić każda osoba z niepełnosprawnością, która ukończyła 18 rok życia, także student. Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie www.imp.azs.pl.
Dla osób, które zakwalifikują się do udziału w zawodach organizator zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie. Po stronie uczestnika pozostaje tylko koszt dojazdu.
Komunikat Mistrzostw, ramowy program oraz dokumenty niezbędne do wypełnienia znajdują się na stronie: http://imp.azs.pl/zgloszenia/. Link do fanpage’a https://www.facebook.com/IMPAZS
W naszych zawodach biorą studentki i studenci z niepełnosprawnościami z całej Polski. Zapraszam do włączenia się i integracji w tą wyjątkową, sportową imprezę oraz do rozpropagowania informacji.
Po więcej informacji, zapraszam do bezpośredniego kontaktu:

dr Marta Dalecka
tel. 667-115-075
e-mail: marta.dalecka@azs.pl
Projekt Integracyjnych Mistrzostw Polski AZS finansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Głównym sponsorem zawodów jest Grupa LOTOS, zaś fundatorem nagród Dom
Wydawniczy Rebis. Patronat honorowy nad projektem objął Polski Komitet Paraolimpijski.

Do góry