Aktualności

Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych (tytuł niepełnosprawności potwierdzony orzeczeniem właściwego organu) w zależności od stopnia niepełnosprawności wynosi:

 1. znaczny stopień niepełnosprawności 1050,00 zł.
 2. umiarkowany stopień niepełnosprawności 950,00 zł.
 3. lekki stopień niepełnosprawności 850,00 zł.

Zgodnie z Zarządzeniem wewnętrznym Nr R.021.1.25.2022 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno–Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie wysokości świadczeń dla studentów Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w  Częstochowie w roku akademickim 2021/2022 od miesiąca marca 2022 r. do czerwca 2022 r.

Więcej informacji można uzyskać na stronie BON w zakładce Stypendium specjalne lub na stronie Dział Spraw Studenckich UJD.

pionki na szachownicy, w tle student

Serdecznie zapraszamy studentów z niepełnosprawnościami Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie (dalej: UJD) na skorzystanie z oferty dodatkowych zajęć dotyczących nauki języków obcych oraz wychowania fizycznego. Zajęcia są darmowe. Ilość miejsc ograniczona.
Formularz zgłoszeniowy znajduje się poniżej w wersji pdf i docx.

Prosimy o bezpośrednie złożenie wypełnionego formularza w Biurze ds. osób z niepełnosprawnościami, lub za pośrednictwem e-mail: bon@ujd.edu.pl.

Zajęcia z języka obcego

Zajęcia kompensacyjne z języka obcego na poziomie B1 dla studentów rozpoczynających studia
lub
napotykających na trudności w uczeniu się języka na poziome B2 (zajęcia z lektoratu realizowane są wyłącznie na poziomie B2).

Zajęcia z języka obcego (głównie angielskiego, ale również niemieckiego lub rosyjskiego w zależności od potrzeb studentów) w wymiarze godzin 30 w semestrze, przez 2 semestry 4 grupy (w okresie 1 roku akademickiego).
Liczba studentów objętych wsparciem 8 osób.

Liczba osób w grupie 1 (lub 2 ale wyłącznie w przypadku gdy jest to możliwe, podobny zakres niepełnosprawności, podobne potrzeby).

Zajęcia kompensacyjne z języka na poziomie B1 umożliwiłyby nadrobienie ewentualnych zaległości słownikowych lub gramatycznych, przeprowadzenie ćwiczeń konwersatoryjnych lub innej pomocy zależnej od indywidualnych potrzeb uczestnika, oraz przygotowanie do zajęć w ramach lektoratu na poziomie B2.

W trakcie zajęć wykorzystywany będzie nowoczesny sprzęt komputerowy i oprogramowanie zakupiony w ramach projektu.

4 grupy x 2 semestry x 30h = 240h

Zajęcia z wychowania fizycznego

Planowane zajęcia skierowane są do wszystkich osób z niepełnosprawnościami studiujących w UJD, przez cały okres trwania studiów:

 1. Trening funkcjonalny dla osób z niepełnosprawnością
  Miejsce zajęć: siłownia Akademickiego Centrum Sportowego UJD
  Ilość godzin: 120 (zajęcia po 2 godziny dydaktyczne, dwa razy w tygodniu, w semestrze zimowym i letnim)
 2. Gry klubowe dla osób z niepełnosprawnością
  Miejsce zajęć: sala gier klubowych Akademickiego Centrum Sportowego UJD
  Ilość godzin: 120 (zajęcia po 2 godziny dydaktyczne, dwa razy w tygodniu, w semestrze zimowym i letnim)

Razem: 240 godzin dydaktycznych. Zajęcia te prowadzić będzie 3 przeszkolonych pracowników UJD.

W trakcie zajęć wykorzystywany będzie nowoczesny sprzęt treningowy i do gier klubowych zakupiony w projekcie.

Zajęcia organizowane i finansowane w ramach projektu „Uniwersytet dostępny. Program wsparcia zmian organizacyjnych i podnoszenia kompetencji kadry z zakresu niepełnosprawności w UJD” POWR.03.05.00-00-A037/1   

logotypy europejskie
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Dla studentów z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, z dobrą znajomością języka angielskiego.

Na dzień dzisiejszy poszukujemy kandydatów na stanowisko Tester aplikacji

Zakres obowiązków:

 • Testowanie rozwiązań przed wdrożeniem na serwery produkcyjne (Aplikacje internetowe, Aplikacje mobilne)
 • Opis oraz dodawanie zgłoszonych tematów, zadań i błędów do systemu Jira
 • Prowadzenie i nadzorowanie listy zleconych zadań i komunikacja w języku angielskim do spółek zagranicznych
 • Tworzenie opisów zrealizowanych zadań ze screnami + tłumaczenie na angielski
 • Wprowadzenie kluczy tłumaczeń – nadzorowanie tłumaczeń systemów
 • Nadzorowanie zgłoszeń błędów i wsparcie techniczne użytkowników
 • Wsparcie przy tworzeniu instrukcji do systemu

Nasze oczekiwania:

 • Bardzo dobra znajomość pakietu Office (Excel, Word)
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Znajomość zagadnień IT, WWW, PHP
 • Znajomość narzędzi Jira, Slack, Power BI mile widziana
 • Doświadczenie w testowaniu aplikacji mile widziane

Oraz kolejna oferta pracy na stanowisku Młodszy specjalista ds. obsługi klientów z j. angielskim.

Główne zadania na stanowisku:

 • Obsługa Klientów firmy w języku polskim i angielskim
 • Administracja, przesyłanie ofert, negocjacje, informowanie klientów o wynikach zamówienia,
 • Wspomaganie działu księgowości w zakresie wyjaśniania zapytań o faktury i płatności
 • Współpraca z innymi działami firmy w zakresie bieżących zamówień.
 • Przygotowywanie sprawozdań, zestawień, podsumowań w ramach działań zleconych przez przełożonych

Oczekiwania:

 • Bardzo dobra znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie – warunek konieczny
 • Biegła znajomość obsługi komputera oraz pakietu MS Office (Excel, Word, Outlook),
 • Wysoka kultura w komunikacji z klientem
 • Odpowiedzialność i samodzielność
 • Analityczne myślenie:
 • Podzielność uwagi i odporność na stres, umiejętność prowadzenia wielu projektów równocześnie
 • Terminowość i skrupulatność
 • Komunikacja i umiejętność pracy zespołowej

Monika Bieniek

Specjalista ds. personalnych
+48 730 103 389
monika.bieniek@aoz.pl
www.aoz.pl

Projekt Twoja Nowa Praca realizowany jest przez Stowarzyszenie Twoje Nowe Możliwości z siedzibą we Wrocławiu i oddziałem w Szczecinie.  Skierowany jest do studentów lub absolwentów z orzeczeniem o niepełnosprawności z całej Polski i którzy poszukują pracy.

W ramach projektu uczestnicy otrzymują wsparcie:

 1. Dodatek motywacyjny 400 zł przez 12 miesięcy,
 2. Sfinansowanie szkoleń do kwoty 2900 zł na szkolenia zawodowe i 1400 zł na szkolenia językowe,
 3. Pomoc w znalezieniu stażu/pracy,
 4. Wsparcie doradcy zawodowego: pomoc w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych i przygotowaniu do rozmowy o pracę itp,
 5. Wyjazd integracyjny 3 dniowy i pobyt w górach (jeżeli pandemia tego nie wykluczy).

Zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do aplikowania przez formularz rekrutacyjny na stronie lub pod nr telefonu: 509 702 883 i 690 173 353.

W załączeniu ulotka informująca o projekcie.


Projekt jest aktualny do 30 września 2023 roku.
Zapraszamy do aplikowania przez naszą stronę lub bezpośrednio dzwoniąc do doradcy pod nr 509 702 883

Z poszanowaniem
Lilla Misztela
doradca zawodowy w projekcie

Fundacja Onkologiczna Rakiety prowadzi rekrutację do drugiej edycji projektu “Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawnością” w ramach programu „Absolwent” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zaczniemy od cyklu spotkań z psychologiem i doradcą zawodowym, którzy wyznaczą dalszą ścieżkę udziału w projekcie w zależności od Twoich predyspozycji: zdobycie uprawnień zawodowych, ukończenie kursów i szkoleń specjalizacyjnych lub odbycie trzymiesięcznego stażu zawodowego. Przewidziane są również dodatkowe konsultacje z doradcą zawodowym, wsparcie pośrednika pracy i coacha kariery.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Osoby spełniające łącznie poniższe warunki:

 • Studenci ostatniego roku studiów lub absolwenci, osoby realizujące naukę w szkole wyższej na ostatnim roku lub posiadające tytuł zawodowy/stopień naukowy wydany nie wcześniej niż 60 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu;
 • Osoby z orzeczeniem niepełnosprawności;
 • Osoby zamieszkałe na terenie woj. mazowieckiego, śląskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego;
 • Osoby pozostające bez zatrudnienia (należy rozumieć przez to osobę bezrobotną lub poszukującą pracy, która nie wykonuje żadnej pracy zarobkowej, zarejestrowaną lub niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy);
 • Nie biorące udziału w innych projektach finansowanych ze środków PFRON.

Co oferujemy w ramach projektu?

 • Wsparcie psychologa (3 godz.) i doradcy zawodowego (5 godz.) w zakresie aktywizacji zawodowej;
 • Przygotowanie do wejścia na rynek pracy z doradcą zawodowym (3 godz.);
 • Wsparcie pośrednika pracy (30 godz.) i coacha (10 godz.);
 • Sfinansowanie kursu/szkolenia zawodowego;
 • Trzymiesięczne staże zawodowe wraz ze stypendium stażowym.

Oferowane wsparcie będzie uzależnione od indywidualnie opracowanej ścieżki zawodowej.
Ze względu na sytuację epidemiczną wsparcie będzie udzielane zdalnie.

Jakie dokumenty musisz złożyć?

 • Wypełnione dokumenty rekrutacyjne (formularz, deklaracja uczestnictwa wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych);
 • Orzeczenie o niepełnosprawności;
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych lub zaświadczenie ze szkoły wyższej o realizowaniu nauki na ostatnim roku.

REKRUTACJA PROWADZONA JEST W TRYBIE CIĄGŁYM DO WYCZERPANIA MIEJSC!

Więcej informacji odnośnie projektu możesz uzyskać, kontaktując się z naszym biurem.
Fundacja Onkologiczna Rakiety
al. Rzeczypospolitej 2/U-2, 02-972 Warszawa, Polska
e- mail: absolwent@fundacjarakiety.pl
tel: 577 912 888 lub 22 299 29 28

Udział w projekcie pozwoli Ci na podniesienie kompetencji oraz pomoże w zdobyciu kwalifikacji zawodowych i ułatwi znalezienie pracy.
Liczba miejsc jest ograniczona – zadzwoń do nas już dziś!
Regulamin projektu i dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie

Lęk jest jednym z najbardziej nieprzyjemnych stanów emocjonalnych, który najczęściej pojawia się w sytuacji spodziewanego niepowodzenia lub zagrożenia. Towarzyszą mu różnorodne dolegliwości natury somatycznej, takie jak: przyśpieszone bicie serca, trudności z oddychaniem, wzmożona potliwość. Lęk jest stanem powszechnie przeżywanym i towarzyszącym nam w sytuacjach trudnych. Może stać się zjawiskiem zakłócającym codzienne funkcjonowanie, gdy jego natężenie jest zbyt duże lub wydłuża się czas jego przeżywania bądź, gdy pojawia się w sytuacjach niestanowiących obiektywnego zagrożenia. Poniżej zamieszczamy kilka propozycji książek, które mogą być pomocne w radzeniu sobie z doświadczanym lękiem:

– Padesky, Ch. A., Greenberger D. (2004). Umysł ponad nastrojem. Zmień nastrój poprzez zmianę sposobu myślenia. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
– Bourne E. J. (2011). Lęk i fobia. Praktyczny podręcznik dla osób z zaburzeniami lękowymi. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
– Wells A. (2010). Terapia poznawcza zaburzeń lękowych. Praktyczny podręcznik i przewodnik po teorii. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
– Clark D. A., Beck A. T. (2018). Zaburzenia lękowe. Podręcznik z ćwiczeniami opartymi na terapii poznawczo-bahawioralnej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
– Minden, J. (2021). Ty tu rządzisz. Jak ujarzmić lęk i przestać się zamartwiać. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

„Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”
Nr projektu: POWR.02.06.00-00-0065/19

Polski Związek Głuchych w ramach pilotażu prowadzonego w projekcie “Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”,

Serdecznie zaprasza wszystkie osoby z niepełnosprawnościami będące w wieku aktywności zawodowej do wzięcia udziału w testowaniu nowych form wsparcia aktywności zawodowej dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami.

Oferujemy trzy rodzaje wsparcia:

 1. W ramach instrumentu BON NA START – wsparcie aktywności zawodowej poprzez wypłatę dodatków motywacyjnych za podjęcie i utrzymanie zatrudnienia
  lub
 2. W ramach instrumentu MOJE DOSTĘPNE MIEJSCE PRACY – wsparcie aktywności zawodowej poprzez dofinansowanie zakupu sprzętu, urządzeń i/lub oprogramowania w celu indywidualnego dostosowania miejsca pracy
  oraz
 3. W ramach instrumentu CENTRUM KOMUNIKACJI – wsparcie aktywności zawodowej poprzez świadczenie usług tłumacza polskiego języka migowego online

Projekt realizowany jest na terenie całej Polski.
Pierwsze nabory ruszają już 01.06.2022 r. Prosimy śledzić stronę projektu!
Szczegółowe informacje dotyczące oferowanych form wsparcia wraz z harmonogramem naboru znajdują się w dołączonym do wiadomości załączniku.

Wszelkie informacje dostępne są na stronie projektu: www.wlaczeniewylaczonych.pl

W razie dodatkowych pytań i wątpliwości prosimy o kontakt na e-mail: pilotaz.ww@pzg.org.pl

Prosimy o szerokie rozpropagowanie tej informacji wśród osób z niepełnosprawnościami.

Z roku na rok polskie uczelnie dokładają coraz większych starań, by problemy zdrowotne młodych ludzi nie przekreślały ich szans zdobycia wyższego wykształcenia. Jako osoba z niepełnosprawnością lub chorobą przewlekłą masz więc do swojej dyspozycji różnorodne oferty wsparcia. Odpowiednio wykorzystane pomogą ci one pozbyć się przynajmniej kilku przeszkód na drodze do wymarzonego dyplomu. Pokonywanie barier ma wiele obliczy: od skrojonych na miarę planów studiów poprzez zwiększanie dostępności kampusów aż po zapewnienie pomocy asystenta dydaktycznego. Z artykułu dowiesz się, na jakie rodzaje wsparcia osób niepełnosprawnych możesz liczyć oraz jak się o nie ubiegać.

Źródło: https://www.c-and-a.com/pl/pl/shop/studiowanie-z-niepelnosprawnosciami

Serwis www.gov.pl prowadzi bezpłatne szkolenia dotyczące tworzenia treści, projektowania i programowania stron internetowych i aplikacji mobilnych dostępnych cyfrowo.  

Prowadzone są regularne szkolenia w tym zakresie pracowników podmiotów publicznych oraz wszystkich zainteresowanych tematem.

Szkolenia wynikają z ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Forma i czas trwania szkoleń

Forma szkoleń jest przeprowadzana tylko zdalnie. Mają one formę wykładów, z możliwością zadawania pytań trenerowi. Szkolenia odbywają w godzinach 9:00 – 12:00.

Szkolenia zaplanowane w 2022 r.

 • 10 maja – Tworzenie dostępnych cyfrowo stron internetowych Kliknij 10 maja, aby dołączyć do szkolenia
 • 14 czerwca – Tworzenie dostępnych cyfrowo treści w mediach społecznościowych
 • 13 września – Zarządzanie dostępnością cyfrową w podmiocie publicznym i organizacji
 • 11 października – Dostępność cyfrowa treści graficznych i multimediów
 • 8 listopada – Tworzenie dostępnych cyfrowo dokumentów
 • 13 grudnia – Zrozumiałość i prosty język

Weź udział w szkoleniu!

Procedura została uproszczona i nie trzeba się wcześniej rejestrować na szkolenie.
Szkolenia odbywają się za pośrednictwem narzędzia MS Teams (wersja przeglądarkowa tego narzędzia lub aplikacja MS Teams).
Organizator zapewnia szczególne formy wsparcia lub przygotowania materiałów w określonej formie. Aby zapewnić takie dostosowanie poinformuj Go o tym co najmniej 2 tygodnie przed szkoleniem.

Zapraszamy także na Dostępne środy

W ostatnią środę każdego miesiąca, on-line, od 12:00 do 13:30 rozmawiamy o dostępności cyfrowej i odpowiadamy na pytania zadawane na żywo.
Spotkanie prowadzi jeden z naszych specjalistów ds. dostępności cyfrowej. Pytanie można zadać głosowo lub na czacie. Szczegóły i terminy najbliższych Dostępnych śród.

źródło: gov.pl

Źródło: www.gov.pl, Serwis Rzeczpospolitej Polskiej, Dostępność cyfrowa

Zadanie współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Celem warsztatów jest nauka samodzielnego prowadzenia jachtu przez osobę niepełnosprawną.
Warsztaty są całkowicie bezpłatne dla uczestników: 

zakwaterowanie w pokojach 2-3-4 osobowych z łazienkami, wyżywienie całodzienne, sprzęt żeglarski, instruktorzy, pomoce naukowe.

Organizatorem Warsztatów jest Mazurska Szkoła Żeglarstwa,
Miejsce:
Oczy Mazur – Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej
11–500 Giżycko, ul. Moniuszki 24,
tel. 87 428 58 98
www.oczymazur.pl

Terminy:

 1. 29 maja – 11 czerwca 2022 r.
 2. 13 czerwca – 26 czerwca 2022 r.
 3. 5 lipca – 18 lipca 2022 r.
 4. 20 lipca – 2 sierpnia 2022 r.
 5. 4 sierpnia – 17 sierpnia 2022 r.
 6. 19 sierpnia – 1 września 2022 r.
 7. 13 września – 26 września 2022 r.

Wszystkie warsztaty kończą się egzaminami na patent żeglarza jachtowego.

Aby zakwalifikować się do udziału w warsztatach należy:

 • mieć ukończone 18 lat
 • posiadać orzeczenie o niepełnosprawności
 • przesłać pocztą tradycyjną (nie elektroniczną) określone w Regulaminie dokumenty

Ostatecznego wyboru uczestników dokonuje komisja kwalifikacyjna.

Po potwierdzeniu przez organizatorów wpisania na listę uczestników należy natychmiast wpłacić na konto
Mazurskiej Szkoły Żeglarstwa nr 67 1240 5787 1111 0000 5759 0503 kaucję w wysokości 250 zł.
Kaucja będzie zwrócona do rąk uczestnika w dniu zakończenia Warsztatów.

ILOŚĆ MIEJSC NA WARSZTATACH OGRANICZONA!!!
Pierwszeństwo w przyjęciu na warsztaty mają:
1) osoby z małych miejscowości,
2) osoby nie korzystające dotychczas z takiego dofinansowania.

 O przyjęciu uczestnika na Warsztaty decyduje:

1. kompletność dokumentów i staranność wypełnienia

ANKIETY – ZGŁOSZENIA oraz ANKIETY – BENEFICJENTA

Ankiety należy wypełnić pismem drukowanym.
Ankiety bez wypełnionych wszystkich pól nie będą rozpatrywane.

 2. terminowość wpłacenia kaucji.

Uczestnicy Warsztatów są zobowiązani przestrzegać Regulaminu
Dodatkowe informacje: tel. 87 428 58 9887 428 59 71667 666  219
e-mail: msz@msz.org.pl;  biuro@oczymazur.pl 

źródło informacji: msz.org.pl

Do góry