Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami (dalej: BON)

BON

Na naszej stronie prezentujemy wiadomości dotyczące problematyki równego dostępu do edukacji oraz form wsparcia dla studentów z niepełnosprawnością oferowanych przez naszą Uczelnię. Publikowane są tu również informacje przydatne dla kandydatów na studia, studentów, kadry akademickiej oraz wszystkich osób, którym bliska jest idea pełnej realizacji prawa do nauki.

Zachęcamy do kontaktu z naszym Biurem oraz z Pełnomocnikiem Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Pomieszczenie Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami. W pokoju znajdują się 4 biurka dla pracowników, oraz sofa i stolik dla przyjmowanych w biurze studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami

Z usług BON może skorzystać każda osoba, która ze względu na niepełnosprawność lub stan swojego zdrowia ma trudności ze studiowaniem w trybie standardowym.

Trudności te mogą przyjmować różną postać i zwykle są zindywidualizowane. Mogą one dotyczyć na przykład: niemożności pełnego uczestnictwa w zajęciach w wymaganym przez regulamin studiów zakresie (np. z powodu nawrotów choroby), utrudnionego dostępu do budynków lub konkretnych sal wykładowych z powodu barier architektonicznych, trudności w korzystaniu z wykładów (osoby z dysfunkcją słuchu) czy też problemu z dotarciem do literatury przedmiotu w wersji audio, czy w wydruku brajlowskim (osoby z uszkodzonym narządem wzroku).

Studenci z niepełnosprawnością są traktowani tak samo jak wszyscy inni studenci. Nie istnieją żadne ulgi i przywileje, które zmieniałyby zakres wymagań, jakie należy spełnić studiując w UJD. Tworzony jest natomiast system wsparcia niezbędnego dla realizacji prawa do nauki, w tym korzystania ze standardowej oferty uczelni dostępnej dla wszystkich.

Szanowni Państwo,
Epidemia Covid-19 jest dla wszystkich szczególnie trudnym czasem. Z dnia na dzień Studenci zostali pozbawieni istotnych dla nich form wsparcia oraz kontaktów społecznych, które są dla nich szczególnie ważne. Ograniczenia związane z epidemią są również dużym wyzwaniem dla Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością, UJD. Staramy się jednak, aby nasi Studenci mogli otrzymać odpowiednie wsparcie i pomoc, pomimo ograniczenia w dostępie do przestrzeni publicznej. Poniżej zamieszczamy aktualną propozycję wsparcia dla studentów z niepełnosprawnością.


Usługa wsparcia coachingowego on-line w dobie pandemii

Zapraszamy Państwa do skorzystania ze wsparcia coachingowego (on-line) świadczonego przez wykwalifikowanego pracownika BON. Usługa skierowana jest do studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami oraz osób ze szczególnymi potrzebami zdrowotnymi. Jej celem jest nabycie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach związanych z izolacją społeczną oraz z organizacją życia społecznego, edukacyjnego i zawodowego w dobie pandemii. Usługa świadczona jest nieodpłatnie we wtorki i czwartki w godzinach 10:00 – 12:00. Przewidywany czas spotkania to 60 min. na osobę, przy nieograniczonej liczbie spotkań wspierających. Prosimy o zapoznanie się z warunkami korzystania z usługi i regulaminem wsparcia coachingowego (pdf, 155 KB) W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o bezpośredni kontakt z Biurem.