Dzień Integracji w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Codziennie mamy okazję stawać się lepszymi ludźmi, rozwijając empatię i zrozumienie dla ograniczeń i słabości. Stawiamy na integrację oraz zwiększanie świadomości środowiska akademickiego w zakresie funkcjonowania studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami. Chcemy też pokazać nasze możliwości i dobre praktyki w wyrównywaniu szans w dostępie do edukacji tych studentów i doktorantów.


Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami
wraz z zespołem Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami (BON)
zapraszają serdecznie na:

DZIEŃ INTEGRACJI

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
7 grudnia 2021, godzina 9.00 – 13.00
Audytorium Maximum, ul. Waszyngtona 4/8 (I piętro)

W programie:
9.00
Powitanie uczestników

9.30 – 10.30
Oferta Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami
Zasady adaptacji procesu dydaktycznego i ich podstawy prawne
Przykłady dobrych praktyk
Quiz dotyczący dostępności

10.30 – 12.30
Indywidualne spotkania z doradcami i asystentami edukacyjnymi oraz specjalistą ds. technologii wspierających
Prezentacja działania specjalistycznych sprzętów wspomagających proces kształcenia
Rozwiązanie quizu
Poczęstunek


Plakat promujący wydarzenie Dnia Integracji w BON UJD. Logotypy Uniwersytetu i BON, program wydarzenia i dane kontaktowe Biura