Stypendium specjalne

Student z niepełnosprawnością ma prawo ubiegać się o przyznanie stypendium specjalnego, czyli dodatkowej pomocy materialnej przeznaczonej na wyrównanie szans. Jego wysokość jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności. Przy rozpatrywaniu wniosku nie bierze się pod uwagę kryterium dochodowego.

Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie (pdf, 693 KB)

Link do informacji o wysokości stypendium specjalnego (pdf, 462 KB)

Link do wniosku o przyznanie stypendium specjalnego (pdf, 62 KB)